Pronar  Azem Abazi
Më shum info kontaktoni ne...

Tel:  +063 83 80 865
Informata
ALBAPRODUCTION ju ofron  dizajnime te ndryshme  nga DIGITAL WORLD per  bizenese etj... me shum info na vizitoni ne Web SiTE: www.ustopdesign.com


End User License Agreement | Advertise With Us | Contact Us | Privacy Policy Copyright © 2008 ALBA_PROduction , Ltd. All rights reserved.
Kompania AS Projekt në sferen e ndertimtaris kryen shumë punë me kualitet standart.  Kjo  kompani  ka  ekipet  të  profesionalizuara  në  çdo  drejtim. Sukseset e arrtitura nga kjo kompani tregojnë  kualitet të lartë profesional në
punët e kryera gjat këtyre 8-te viteve.Në sferen e ndertimtaris kjo kompani ka kryer shumë projekte me cilsi te
lartë te kualitetit që nga ndertimi i vrazhget deri te ajo finale. Posedojm  ekipe profesionale për kryerjen e
ketyre punëve ndertimore :

Ofertat nga kompanija "AS Projekt"
   Ekspertat e projektve ndërtimore     Për estimejte falas kontaktoni       Tel:+ 063-838- 0865  mob: 064-295-0732
Kjo kompani ka mirnjohje ne kryerjen e ketyre punëve të lartëshenuara. Vlen te permendim qe kjo kompani ka ekipin profesional qe ka marr medale te argjent per punimet nga mermeri dhe graniti. Posedojm edhe ekipe për vendosjen e sanitaris, mobileve dhe gilinderave nga Alumini. Sukseset tona te arritura deri më tani janë kualiteti i treguar dhe pervoja e ekipeve profesionale...

  U.S Top Design ju ofron  dizajnime te ndryshme...  
                          Me shum info na vizitoni ne Web SiTE:                                                                                                                                              www.ustopdesign.com
Në dispozit kemi :

  - Ing. të ndertimtaris
  - Armirues
  - Punëtor
  - Agjystator
  - Saldues
  - Izolues
  - Dru-gdhendes
- Përgatitjen e statikes dhe projekteve ndertimore,      
- Armimin e objekteve sipas pozicioneve të dhëna nga ana e ing.
- Punëtor në kryerjen e punëve ndertimore,
- Pergatitjen e ullukve dhe renovimin e tyre ,
- Saldus per saldimin  e posicioneve sipas nevojes,
- Hidro-izolues për izolimin e shtepive nga lagështija
- Përgatitjen e kulmeve nga druri sipas porosisë,
- Bëjmë vendosjen e llaminatit nga 7 mm deri ne 12 mm te   pergaditur nga Ahu, Bungu, Qershija etj.
  - Ujësjellës
  - Elektricist
  - Moler
  - Fasader
  - Gips-punues
  - Stolarija
  - Parket shtrues
- Lyerjen e objekteve ndertimore me materiale te ndryshme,
- Fasadimin e objekteve të posa ndertuara sipas deshires
- Punimet nga gipsi dekorimet në kafiteri,restorane etj.
- Bëjmë vendosjen e stolaris nga  PVC sistemi,
  Al sistem    dhe nga druri,
- Ujësjellsin dhe kanalizimin e objekteve ndertimore,
- Vendosjen e rrjetit elektrik në objektet ndertimore,
Serviset e ofruar nga AS Projekt!